Lås og sikkerhet

Effektiv innbruddsikring handler om å skape usikkerhet hos tyvene og bygge mange små hindringer som tilsammen blir uoverkommelige. I tillegg til en sikker dørlås kan en dørspion, sikkerhetslenke og sikringsjern være et trygt tillegg. Sørg for å ha kraftige låser også til separate rom som garasje og boder. Selv om du ikke oppbevarer verdigjenstander her så er det et vanlig sted å skaffe verktøy for å fortsette plyndringen.
Hengelås er et bra alternativ hvis det ikke er mulig å montere innfelt lås.