Wire ELF/PVC

Plastbelagt wire. Strukturen for alle artiklene er 6x7+dimensjon (gjelder ikke artiklene 12223 og 12748, for de har strukturen 6x3+dimensjon) Verdiene i dimensjonstabellen: første verdi er wirens tykkelse uten plastbelegg og den andre verden er inkludert plastbelegg. Angitte verdier for maksbelastning er veiledende og garanteres ikke.

Art. nr

Navn

Enhet

Utførelse

Nobb

Lengde

Ø

Maksbel.

 12223Wire 2x3 mm1/1 RLEElforsinket/PVC27761683230 m2/3 mm40 kg
 12224Wire 3x4 mm1/1 RLEElforsinket/PVC27761691100 m3/4 mm90 kg
 12225Wire 4x5 mm1/1 RLEElforsinket/PVC2776170950 m4/5 mm160 kg
 12748Wire 2x3 mm1/5 SBElforsinket/PVC2875576710 m2/3 mm40 kg
 16059Wire 4x5 mm1/5 SBElforsinket/PVC4512511410 m4/5 mm160 kg
 12749Wire 3x4 mm1/5 SBElforsinket/PVC2875577510 m3/4 mm90 kg