Wire, elforsinket

Ståltau slått av elforsinket tråd. Oppbyggingen av wiren beskrives på formen A × B + C hvor A er antall kordeler i tauet, B er antall tråder i hver kordel og C karakteriserer kjernen (FC = fiberkjerne). Strukturen for alle artiklene er 6x7+1FC, og det er 42 tråder i hver artikkel. Angitte verdier for maksbelastning er veiledende og garanteres ikke.

Art. nr

Navn

Enhet

Utførelse

Nobb

Lengde

Ø

Maksbel.

 12218Wire 2 mm1/1 RLEElforsinket27761634500 m2 mm40 kg
 12219Wire 3 mm1/1 RLEElforsinket27761642230 m3 mm90 kg
 12220Wire 4 mm1/1 RLEElforsinket27761659130 m4 mm160 kg
 12221Wire 5 mm1/1 RLEElforsinket2776166785 m5 mm240 kg
 12222Wire 6 mm1/1 RLEElforsinket2776167550 m6 mm350 kg
 12744Wire 2 mm1/5 SBElforsinket2875572610 m2 mm40 kg
 12745Wire 3 mm1/5 SBElforsinket2875573410 m3 mm90 kg
 12746Wire 4 mm1/5 SBElforsinket2875574210 m4 mm160 kg
 12747Wire 5 mm1/5 SBElforsinket2875575910 m5 mm240 kg