Endestykke 1600 og mellomstykke 1601

Mellom- og endestykke til ventilgitter som enkelt kneppes på.

Art. nr

Navn

Enhet

Type

Utførelse

Nobb

A mm

 52456Ventilgitter endestykke1/1 STK1600Hvit27619113110
 52431Ventilgitter mellomstykke1/1 STK1601Hvit27619139100