Clean - Si farvel til bakterier

Hos Habo har vi en lidenskap for detaljer. For oss er innovasjon og utvikling nøkkelen til nye og bedre produkter. Like viktig er det å se vår rolle i en større sammenheng, ikke minst når det gjelder helse og miljø.

Ett nytt grep for en sunnere hverdag

Med Habo Clean lanserer vi en serie dørvridere som forener tre verdifulle egenskaper, noe vi er først ute på markedet med å tilby.

Dørvriderne har en overflatebehandling som bryter ned bakterier. De er i tillegg produsert av nikkel- og blyfri messing, noe som er gode nyheter for kontaktallergikere og naturen gjennom minskede mengder bly. Ved å velge Habo Clean i offentlige miljøer som sykehus, skoler, forretninger og restauranter, bidrar du til å minske risikoen for bakteriell smittespredning og allergiske besvær, samtidig verner du både dyr og natur.

Pb.jpg
BLYFRI
Ved å velge Habo Clean bidrar du til å minske mengden bly i naturen.
 
Anti.jpg
ANTIBAKTERIELL
Med Habo Clean i offentlige miljøer minsker du spredningen av smittsomme bakterier.
 
Ni.jpg
NIKKELFRI
Med Habo Clean gjør du livet lettere for mennesker med kontaktallergi.

Clean.jpg

Si farvel til bakterier

Kampen mot ekle og i økende grad også multiresistente bakterier er et voksende problem som må bekjempes på mange fronter. For eksempel gjennom forskning som bidrar til nye og mer effektive legemidler, gjennom god hygiene, og utvikling av hverdagsprodukter for en positiv helseutvikling.

At dørvridere kan bidra til færre sykedager på jobben, friskere personal og kortere behandlingstider er neppe en selvfølge. Likevel er det tydelige argumenter for hvorfor du skal velge Habo Clean, ettersom bakterier først og fremst spres via hender og kontaktflater i miljøer der mange mennesker oppholder seg daglig.

Forklaringen er et belegg inneholdende sølv som trenger igjennom hele overflatesjiktet. Når sølvionene kommer i kontakt med bakterier og andre mikroorganismer, starter en biologisk nedbrytning av cellemembranen slik at cellene dør. Dette leder i sin tur til en lavere risiko for smittespredning.

Gjør deg fri med Habo Clean

Nikkelfri for helsen
Nikkelallergi er den vanligste formen for kontaktallergi i Norge og rammer flest kvinner. Foruten plager som kløe, eksem og utslett kan allergien forårsake sykemeldinger og i verste fall behov for å bytte yrke.
 
Yrkesgrupper som låsesmeder, metallarbeidere og snekkere er ofte utsatte, men også privatpersoner rammes. Det er vanlig at smykker og klokker kan være årsak til allergiplager, men også kontaktflater som vanlige dørvridere. Hvordan er det på din arbeidsplass? Velg Habo Clean og lev et mer nikkelfritt liv.
 
Blyfri for naturen
At dørvriderne i tillegg er blyfrie er gode nyheter for naturen og det økologiske kretsløpet. Anvendelsen av bly har fulgt mennesket i tusentalls år. I dag vet vi at det er et tungmetall som blant annet påvirker nervesystemet hos mennesker og dyr. Med Habo Clean tar vi et viktig steg for å minske miljøbelastningen ved produksjon og gjenvinning; et ansvar vi gjerne deler med våre kunder.
 

Habo_Clean.jpg


Fra skisse til nøkkelferdig hus

Vel så viktig som valget av din favorittdørvrider er valget av leverandør. Habo har vært med lenge, og du kan regne med oss som en pålitelig og ledende nordisk aktør på markedet i mange år fremover. For deg som tegner og planlegger byggeprosjekter kan du stole på et bredt utvalg av kvalitetsprodukter.

Vi støtter deg med inspirasjon, rådgivning og support, fra skisse til nøkkelferdig hus. For å forenkle ditt arbeid hjelper vi deg med bildemateriale, 3D-skisser, tips, veiledning og monteringsanvisninger til dørvridere og tilbehør, som kan lette ditt produktvalg og din visualisering. Besøk vår hjemmeside, og velg selv blant utvendige og innvendige dørvridere i ulike miljøer i vårt virtuelle prøverom.

Alle våre produkter er enkle å montere

En bra dørvrider skal ikke bare passe som hånd i hanske i arkitektens tegneprogram, den skal også passe i døren uten problemer.

Felles for alle våre modeller er at de er enkle å montere. For å gjøre din produkanbefaling til virkelighet på byggeplassen finnes det alltid en monteringsanvisning på nettet. I bilder og tekst forklarer vi hvert moment til dørvrideren er montert slik som den skal.

mont_clean.jpg

Behøver du ytterligere informasjon eller gode råd på veien? Snakk med din forhandler, eller ring til oss i Habo.