Kjerneverdier

Våre kjerneverdier skal gjennomsyre hvordan vi oppfører oss i ulike situasjoner og ligge til grunn for alle avgjørelser som blir tatt i bedriften. Varemerket Habo skal være basert på kjerneverdiene både internt og eksternt.