Kort om Habo

Igår var vi størst på beslag. Idag er vi større. Mange sier at alt var bedre før. Når beslagene var robuste og ordentlig laget. Det er vi ikke enige i. Vi vil påstå at våre beslag holder minst like høy standard og kvalitet som før. Det er en tradisjon vi er stolte av.