Vinkel ADR

Vinkelbeslagene brukes til sammenføying av kryssende bjelker og søyler. Benytt CNA 4,0 kamspiker eller CSA 5,0 beslagskrue for innfesting. Vinkelen har også hull for 10 mm bolter. ADR 6292 har avlangt festehull for justeringsmuligheter.

Art. nr

Navn

Enhet

Type

Nobb

A mm

B mm

C mm

 832262VINKEL ADR6090-R1/50 STKADR6090-R42052780906060
 832259VINKEL ADR6292-R1/75 STKADR6292-R42052742906060