Forankringsjern FORA

FORA forankringsjern brukes til forankring av sperrer til stolper i trekonstruksjoner. Det monteres ett beslag pr. sperre. Ved større forankringskrefter anbefales det å bruke GAF gaffelanker. Beslaget er utført i stålkvalitet S250GD og er belagt med en zinklagtykkelse på 20 my. Benytt CNA kamstift eller CSA beslagskruer for innfesting.

Art. nr

Navn

Enhet

Type

Nobb

A mm

B mm

 832511FORANKR.JERN 322801/50 STK32280014426559728028